Ga naar inhoud

Pas maatregelen toe om (persoons)gegevens te beschermen

OntwerpDataverkenning en datapreparatieOntwikkelenProceseigenaarAanbiederData engineerSecurity officerPrivacy officerPrivacy en gegevensbeschermingTechnische robuustheid en veiligheid

Maatregel

Pas maatregelen toe als dataminimalisatie, pseudonimisering, anonimisering of aggregeren van persoonsgegevens bij het verwerken van de (trainings)data.

Toelichting

Bijbehorende vereiste(n)

VereisteUitleg
Beveiliging van de verwerkingVoor de ontwikkeling en gebruik van algoritmes en AI is dat data nodig. Deze data kan persoonsgegevens bevatten die moeten worden beschermd. De organisatie zal technische en organisatorische maatregelen moeten treffen om de data en de algoritmische toepassing of AI-systeem voldoende te beschermen. Hierbij kan worden gedacht aan dataminimalisatie, het pseudonimiseren of aggregeren van persoonsgegevens. Per toepassing moet worden onderzocht welke maatregelen hiervoor geschikt zijn.

Bronnen

Bron
Art. 25 AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Voorbeeld

Heb jij een goed voorbeeld? Laat het ons weten!