Ga naar inhoud

De mate waarin aanbieder kennisoverdracht en ondersteuning bij implementatie biedt is onderdeel van de aanbesteding

OntwerpMonitoring en beheerProceseigenaarAanbiederBehoeftestellerInkoopadviseurContractbeheerderPublieke inkoop

Maatregel

Laat de aanbieder aangeven welke mate van kennisoverdracht en ondersteuning bij de organisatorische implementatie onderdeel is van de aanbesteding en in hoeverre deze als opleiding of training zelfstandig herhaald kan worden na implementatie als het systeem in productie c.q. in gebruik is.

Toelichting

Sommige algoritmen of AI-systemen zijn zeer specialistisch, hierbij is het van belang dat afspraken worden gemaakt in hoeverre ondersteuning bij het gebruik onderdeel is van de inkoop. Hierbij is ook van belang dit onderdeel geactualiseerd wordt gedurende de contractperiode i.v.m. de technologische ontwikkelingen.

Bijbehorende vereiste(n)

VereisteUitleg
Bevorder AI-geletterdheid van personeel en gebruikersAanbieders en exploitanten van AI-systemen moeten ervoor zorgen dat hun personeel en andere betrokkenen voldoende kennis hebben van AI. Dit omvat het bevorderen van kennis over de techniek, evenals kennis over de context waarin de AI-systemen worden gebruikt en de gebruikers van deze systemen. Het doel is om een adequaat niveau van begrip en vaardigheden te waarborgen, wat bijdraagt aan een verantwoord gebruik van AI en het minimaliseren van risico's.

Bronnen

Bron
Algoritmekader

Voorbeeld

Heb jij een goed voorbeeld? Laat het ons weten!