Ga naar inhoud

Aanbieders van AI-systemen met een hoog risico voegen een CE-markering toe aan het AI-systeem

OntwikkelenVerificatie en validatieImplementatieGovernance

Vereiste

Aanbieders van AI-systemen met een hoog risico moeten een CE-markering toevoegen aan het AI-systeem met een hoog risico of, wanneer dit niet mogelijk is, op de verpakking of in de bij het product gevoegde documentatie, om aan te geven dat aan de AI-verordening is voldaan.

Toelichting

Op AI-systemen met een hoog risico moet de CE-markering worden aangebracht om aan te geven dat zij in overeenstemming zijn met de AI-verordening, zodat het vrije verkeer ervan op de interne markt mogelijk is. Op AI-systemen met een hoog risico die in een product zijn geïntegreerd moet een fysieke CE-markering worden aangebracht, die kan worden aangevuld met een digitale CE-markering. Voor AI-systemen met een hoog risico die alleen digitaal worden verstrekt, moet een digitale CE-markering worden gebruikt. De lidstaten mogen het in de handel brengen en het in gebruik stellen van AI-systemen met een hoog risico die aan de in de AI-verordening vastgelegde eisen voldoen en waarop de CE-markering is aangebracht, niet op ongerechtvaardigde wijze belemmeren.

Bronnen

Bron
Artikel 16(h) Verplichtingen van aanbieders van AI-systemen met een hoog risico- AI verordening
Artikel 48 CE-markering - AI verordening

Wanneer van toepassing?

Risico

Niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot juridische en operationele problemen, en kan de veiligheid en betrouwbaarheid van het AI-systeem in gevaar brengen.

Maatregelen

MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg