Ga naar inhoud

Aanbieders van AI-systemen met een hoog risico stellen een EU-conformiteitsverklaring op

Verificatie en validatieImplementatieGovernance

Vereiste

Aanbieders van AI-systemen met een hoog risico stellen een EU-conformiteitsverklaring op.

Toelichting

Een EU-conformiteitsverklaring is een verplicht document dat een fabrikant of gemachtigde vertegenwoordiger moet ondertekenen, waarmee wordt verklaard dat het product aan de EU-eisen voldoet. De aanbieder stelt voor elk AI-systeem met een hoog risico een schriftelijke machineleesbare, fysieke of elektronisch ondertekende EU-conformiteitsverklaring op en houdt deze verklaring tot tien jaar na het in de handel brengen of het in gebruik stellen van het AI-systeem met een hoog risico ter beschikking van de nationale bevoegde autoriteiten. De conformiteitsverklaring bevat de informatie zoals genoemd in bijlage V AI-verordening. Voorbeelden hiervan zijn de naam en type van het AI-systeem, naam en adres van de aanbieder, dat de EU-conformiteitsverklaring wordt versterkt onder verantwoordelijkheid van de aanbieder en de vermelding van eventuele toegepaste relevante geharmoniseerde normen of van andere gemeenschappelijke specificaties waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft.

Bronnen

Bron
Artikel 16(g) Verplichtingen van aanbieders van AI-systemen met een hoog risico- AI verordening
Artikel 47(1) EU-conformiteitsverklaring - AI verordening
Bijlage V AI Verordening

Wanneer van toepassing?

Risico

Niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot juridische en operationele problemen, en kan de veiligheid en betrouwbaarheid van het AI-systeem in gevaar brengen.

Maatregelen

MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.