Ga naar inhoud

Verplichtingen van aanbieders van AI-modellen voor algemene doeleinden

OntwerpDataverkenning en datapreparatieOntwikkelenVerificatie en validatieImplementatieMonitoring en beheerUitfaserenGovernance

Vereiste

Aanbieders van AI-modellen voor algemene doeleinden moeten de technische documentatie van het model opstellen en up-to-date houden, inclusief het trainings- en testproces en de resultaten van de evaluatie ervan, die ten minste de in bijlage XI AI verordening vermelde elementen moet bevatten, zodat deze op verzoek aan het AI-bureau en de nationale bevoegde autoriteiten kunnen worden verstrekt.

Toelichting

Aanbieders van AI-modellen voor algemene doeleinden zijn verplicht om gedetailleerde technische documentatie bij te houden, inclusief informatie over hoe het model is getraind, getest en geëvalueerd. Deze documentatie moet voldoen aan de minimale vereisten zoals uiteengezet in bijlage XI van de AI-verordening. Hierbij kan worden gedacht aan taken die het model uitvoert en het type en de aard van AI-systemen waarin het kan worden geïntegreerd, acceptabel gebruiks beleid, architectuur, het aantal paramaters, licentie, specificaties van het ontwerp van het model, het trainingsproces, informatie over de gegevens die zijn verwerkt en een gedetailleerde beschrijving van de evaluatiestrategieën. Zie bijlage XI voor het gehele overzicht.

Op verzoek moeten deze documenten beschikbaar zijn voor zowel het AI-bureau als de nationale bevoegde autoriteiten, wat essentieel is om te zorgen voor transparantie en naleving van de voorschriften.

Bronnen

Bron
Artikel 53 Verplichtingen voor aanbieders van AI-systemen voor algemene doeleinden- AI verordening
Bijlage XI AI Verordening

Wanneer van toepassing?

Risico

Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot juridische en ethische complicaties, inclusief schendingen van auteursrechten en gebrek aan transparantie in het gebruik van AI-modellen.

Maatregelen

MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Creëer ruimte in het contract om opdrachtgever en aanbieder/opdrachtnemer te laten samenwerken om deze vereiste te realiseren.Om op een betekenisvolle manier invulling te geven bepaalde vereisten, kan het nodig zijn dat de opdrachtgever en aanbieder/opdrachtnemer (innovatief) samenwerken om deze vereiste te realiseren.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Creëer ruimte in het contract om opdrachtgever en aanbieder/opdrachtnemer te laten samenwerken om deze vereiste te realiseren.Om op een betekenisvolle manier invulling te geven bepaalde vereisten, kan het nodig zijn dat de opdrachtgever en aanbieder/opdrachtnemer (innovatief) samenwerken om deze vereiste te realiseren.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.