Ga naar inhoud

Aanbieders van AI-modellen voor algemene doeleinden met een systeemrisico zorgen voor passend niveau van cyberbeveiliging

OntwikkelenVerificatie en validatieImplementatieMonitoring en beheerUitfaserenGovernanceTechnische robuustheid en veiligheid

Vereiste

Aanbieders van AI-modellen voor algemene doeleinden met een systeemrisico zorgen voor een passend niveau van cyberbeveiligingsbescherming voor het AI-model voor algemene doeleinden met een systeemrisico en de fysieke infrastructuur van het model

Toelichting

Aanbieders van AI-modellen met systeemrisico moeten zorgen voor passende cyberbeveiligingsmaatregelen. Dit omvat het beschermen van zowel het AI-model als de fysieke infrastructuur tegen potentiële cyberdreigingen. Het doel is om de integriteit en veiligheid van het model en de infrastructuur te waarborgen. Dit vereiste is een aanvulling op de in artikel 53 AI-verordening genoemde verplichtingen.

Bronnen

Bron
Artikel 55(1d) Verplichtingen voor aanbieders van AI-systemen voor algemene doeleinden met een systeemrisico- AI verordening

Wanneer van toepassing?

Risico

Niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot risico's op veiligheidsincidenten, datalekken en schade aan de betrokken partijen en het publiek.

Maatregelen

MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.