Ga naar inhoud

Aanbieders van AI-modellen voor algemene doeleinden met een systeemrisico houden relevante informatie over ernstige incidenten bij

Verificatie en validatieImplementatieMonitoring en beheerGovernance

Vereiste

Aanbieders van AI-modellen voor algemene doeleinden met een systeemrisico moeten relevante informatie over ernstige incidenten en mogelijke corrigerende maatregelen bijhouden, documenteren en onverwijld rapporteren aan het AI bureau en, in voorkomend geval, aan de nationale bevoegde autoriteiten.

Toelichting

Aanbieders van AI-modellen voor algemene doeleinden met een systeemrisico moeten ernstige incidenten documenteren en rapporteren. Deze informatie moet onmiddellijk worden gemeld aan het AI-bureau en eventueel aan nationale autoriteiten. Dit proces is cruciaal voor het waarborgen van de veiligheid en het nemen van passende corrigerende maatregelen. Dit vereiste is een aanvulling op de in artikel 53 AI-verordening genoemde verplichtingen.

Bronnen

Bron
Artikel 55(1c) Verplichtingen voor aanbieders van AI-systemen voor algemene doeleinden met een systeemrisico- AI verordening

Wanneer van toepassing?

Risico

Niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot risico's op veiligheidsincidenten, datalekken en schade aan de betrokken partijen en het publiek.

Maatregelen

MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.