Ga naar inhoud

Bewaartermijn voor gegenereerde logs

OntwerpOntwikkelenVerificatie en validatieMonitoring en beheerUitfaserenGovernanceTechnische robuustheid en veiligheid

Vereiste

Aanbieders van AI-systemen met een hoog risico bewaren de in artikel 12, lid 1, bedoelde logs die automatisch worden gegenereerd door hun AI-systemen met een hoog risico voor zover dergelijke logs onder hun controle vallen. Onverminderd het toepasselijke Unie- of nationale recht worden deze logs bewaard gedurende een periode, die passend is voor het beoogde doel van het AI-systeem met een hoog risico, van ten minste zes maanden, tenzij anders is bepaald in het Unie- of nationaal recht, met name de Uniewetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Toelichting

Aanbieders van AI-systemen met een hoog risico moeten de automatisch gegenereerde logs bewaren volgens de voorschriften van artikel 12, lid 1, zolang deze logs onder hun controle vallen. Deze logs moeten ten minste zes maanden worden bewaard, tenzij anders bepaald door Unie- of nationale wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, om te voldoen aan de relevante voorschriften en verantwoordingsplicht.

Bronnen

Bron
Artikel 19(1) Automatisch gegenereerde logs- AI verordening
Artikel 16(e) Verplichtingen van aanbieders van AI-systemen met een hoog risico - AI veordening
Artikel 12(1) Registratie- AI verordening

Wanneer van toepassing?

Risico

Het niet of onvoldoende bewaren van logs kan het vermogen belemmeren om incidenten te analyseren, naleving te controleren en verantwoordelijkheid vast te stellen bij mogelijke problemen met het AI-systeem.

Maatregelen

MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.