Ga naar inhoud

Aanbieders van AI-systemen met een hoog risico voeren een conformiteitsbeoordelingsprocedure uit

Verificatie en validatieImplementatieGovernance

Vereiste

Aanbieders van AI-systemen met een hoog risico zorgen ervoor dat voor het AI-systeem met een hoog risico een conformiteitsbeoordelingsprocedure wordt uitgevoerd voordat dit systeem in de handel wordt gebracht of in gebruik wordt gesteld

Toelichting

Aanbieders van AI-systemen met een hoog risico moeten ervoor zorgen dat de conformiteitsbeoordelingsprocedure wordt uitgevoerd voor het systeem op de markt wordt gebracht of in gebruik wordt genomen. Dit is mogelijk door middel van een interne controle (als bedoeld in bijlage VI van de AI-verordening) of met betrokkenheid van een aangemelde instantie voor de beoordeling van het systeem voor kwaliteitsbeheer en de technische documentatie (als bedoeld in bijlage VII van de AI-verordening).

AI-systemen met een hoog risico die reeds aan een conformiteitsbeoordelingsprocedure zijn onderworpen, ondergaan een nieuwe conformiteitsbeoordelingsprocedure telkens wanneer zij substantieel zijn gewijzigd, ongeacht of het gewijzigde systeem bedoeld is om verder te worden gedistribueerd of door de huidige gebruiksverantwoordelijke gebruikt blijft worden.

Bronnen

Bron
Artikel 16(f) Verplichtingen van aanbieders van AI-systemen met een hoog risico- AI verordening
Artikel 43 Conformiteitsbeoordeling - AI verordening
Bijlage VI en VII AI Verordening

Wanneer van toepassing?

Risico

Niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot juridische en operationele problemen, en kan de veiligheid en betrouwbaarheid van het AI-systeem in gevaar brengen.

Maatregelen

MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.