Ga naar inhoud

Gebruiksverantwoordelijken, zijnde overheidsinstanties of instellingen, organen of instanties van de Unie, leven de registratieverplichting na als het gaat om een hoog risico AI-systeem

ImplementatieMonitoring en beheerTransparantieGovernance

Vereiste

Gebruiksverantwoordelijken van AI-systemen met een hoog risico die de hoedanigheid van overheidsinstanties of instellingen, organen of instanties van de Unie hebben, leven de in artikel 49 bedoelde registratieverplichtingen na. Wanneer deze gebruiksverantwoordelijke vaststellen dat het AI-systeem met een hoog risico dat zij voornemens zijn te gebruiken niet in de in artikel 71 bedoelde EU-databank is geregistreerd, gebruiken zij dat systeem niet en stellen zij de aanbieder of de distributeur daarvan in kennis.

Toelichting

Het is van belang dat gebruiksverantwoordelijken nagaan of het betreffende hoog risico AI-systeem door aanbieder is geregistreerd in de EU-databank (zoals omschreven in artikel 71 AI-verordening). Voordat het betreffende AI-systeem (bijlage III vermeld AI-systeem met een hoog risico) in gebruik te stellen of te gebruiken (met uitzondering van de in punt 2 van bijlage III vermelde AI-systemen met een hoog risico) registreren gebruiksverantwoordelijken die overheidsinstanties, instellingen, organen of instanties van de Unie, of personen die namens hen optreden, zichzelf en selecteren zij het systeem en registreren zij het gebruik ervan in de in artikel 71 bedoelde EU-databank.

Heeft de aanbieder het betreffende hoog risico AI-systeem niet geregistreerd in de EU-Databank, dan mag het hoog risico AI-systeem niet worden gebruikt. De aanbieder of distributeur wordt door de gebruiksverantwoordelijke geïnformeerd dat het systeem niet is geregistreerd in de EU-databank.

AI-systemen met een hoog risico als bedoeld in punt 2 van bijlage III (kritieke infrastructuur) worden op nationaal niveau geregistreerd.

Bronnen

Bron
Artikel 26(8) AI Verordening
Artikel 49 (3) AI Verordening
Artikel 71 AI Verordening

Wanneer van toepassing?

Risico

Zonder registratie van het hoge risico AI-systeem en het registreren welke organisaties of personen hier gebruik van maken, is het negatieve negatieve van het mogelijk onjuist of ongewenst functioneren van het AI-systeem niet te overzien en onduidelijk welke betrokken dit raakt.

Maatregelen

MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg