Ga naar inhoud

Natuurlijke personen die menselijk toezicht uitvoeren zijn bekwaam, opgeleid, beschikken over autoriteit en krijgen ondersteuning

ImplementatieMonitoring en beheerGovernanceMenselijke controle

Vereiste

Gebruiksverantwoordelijken dragen het menselijk toezicht over een hoog risico AI-systeem op aan natuurlijke personen die over de nodige bekwaamheid, opleiding en autoriteit beschikken en de nodige ondersteuning krijgen.

Toelichting

Het is van belang dat natuurlijke personen die het menselijk toezicht moeten uitvoeren over het AI-systeem met een hoog risico, daarvoor over de nodige bekwaamheid, opleiding en autoriteit beschikt. Daarbij kan het van belang zijn dat deze natuurlijke personen ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van deze taak.

Bronnen

Bron
Artikel 26(2) AI Verordening

Wanneer van toepassing?

Risico

Als de natuurlijke toezichthouder geen effectief toezicht kan houden op het hoog risico AI-systeem, kunnen ongewenste, negatieve effecten onstaan voor betrokkenen en de organisatie.

Maatregelen

MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg