Ga naar inhoud

Gebruiksverantwoordelijken monitoren werking hoog risico AI-systeem

Monitoring en beheerGovernanceMenselijke controle

Vereiste

Gebruiksverantwoordelijken monitoren de werking van het AI-systeem met een hoog risico op basis van de gebruiksaanwijzingen en stellen in voorkomend geval de aanbieders in kennis overeenkomstig artikel 72 AI Verordening

Toelichting

Gebruiksverantwoordelijken moeten de werking van hoog risico AI-systemen monitoren. Dit is van belang om passende maatregelen te kunnen treffen als het systeem onbedoeld anders gaat functioneren.

Wanneer gebruiksverantwoordelijken redenen hebben om aan te nemen dat het gebruik overeenkomstig de gebruiksaanwijzingen ertoe kan leiden dat dat AI-systeem een risico vormt in de zin van artikel 79, lid 1, stellen zij de aanbieder of distributeur en de betreffende markttoezichtautoriteit hiervan zonder onnodige vertraging in kennis en onderbreken zij het gebruik van dat systeem. Wanneer gebruiksverantwoordelijke een ernstig incident vaststellen, stellen zij ook onmiddellijk eerst de aanbieder hiervan in kennis, en vervolgens de importeur of distributeur en de betreffende markttoezichtautoriteiten van dat incident. Wanneer de gebruiksverantwoordelijke de aanbieder niet kan bereiken, is artikel 73 mutatis mutandis van toepassing. Deze verplichting geldt niet voor gevoelige operationele gegevens van gebruiksverantwoordelijke van AI-systemen die de hoedanigheid van rechtshandhavingsinstanties hebben.

Voor gebruiksverantwoordelijke die in de hoedanigheid van financiële instellingen onderworpen zijn aan eisen met betrekking tot hun interne governance, regelingen of processen uit hoofde van het Unierecht inzake financiële diensten, wordt de monitoringsverplichting overeenkomstig de eerste alinea geacht te zijn vervuld door te voldoen aan de regels inzake interne governance, regelingen of processen en -mechanismen uit hoofde van het desbetreffende recht inzake financiële diensten.

Bronnen

Bron
Artikel 26(5) AI Verordening

Wanneer van toepassing?

Risico

Zonder monitoring door gebruiksverantwoordelijken en (waar nodig) het informeren van aanbieder, distributeur of markttoezichtautoriteit, kan de foutieve werking van een hoog risico AI-systeem niet worden gesignaleerd en hersteld.

Maatregelen

MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg