Ga naar inhoud

Melden van ernstige incidenten

ImplementatieMonitoring en beheerGovernance

Vereiste

Aanbieders van in de Europese Unie in de handel gebrachte AI-systemen met een hoog risico melden ernstige incidenten bij de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten waarin dat incident heeft plaatsgevonden.

Toelichting

Aanbieders van AI-systemen met een hoog risico die binnen de EU worden verhandeld, moeten ernstige incidenten melden bij de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten waar het incident heeft plaatsgevonden. Een 'ernstig incident' wordt in artikel 3 van de AI-verordening gedefinieerd als: een incident of gebrekkig functioneren van een AI-systeem dat direct of indirect leidt tot:

  1. het overlijden van een persoon of ernstige schade voor de gezondheid van een persoon;
  2. een ernstige en onomkeerbare verstoring van het beheer of de exploitatie van kritieke infrastructuur;
  3. een schending van de uit het recht van de Unie voortvloeiende verplichtingen ter bescherming van de grondrechten;
  4. ernstige schade aan eigendommen of het milieu.

Dit meldingsproces is bedoeld om snel en adequaat te reageren op ernstige incidenten die zich voordoen bij het gebruik van deze AI-systemen, en om passende maatregelen te nemen ter bescherming van de consumenten en het publiek. Het doel is om de veiligheid en betrouwbaarheid van AI-systemen te waarborgen en mogelijke risico's voor gebruikers te minimaliseren.

Bronnen

Bron
Artikel 73(1) Melding van ernstige incidenten AI verordening

Wanneer van toepassing?

Risico

Het niet melden van ernstige incidenten kan leiden tot vertraagde reactie op potentiële gevaren voor gebruikers en kan het vertrouwen in AI-systemen ondermijnen.

Maatregelen

MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Maak de vereiste onderdeel van Service Level AgreementOnderzoek of het relevant is om de vereiste onderdeel te maken van de Service Level Agreement. Met een SLA kunnen specifieke afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van de dienstverlening.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Maak de vereiste onderdeel van Service Level AgreementOnderzoek of het relevant is om de vereiste onderdeel te maken van de Service Level Agreement. Met een SLA kunnen specifieke afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van de dienstverlening.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.