Ga naar inhoud

Veilig melden van inbreuk op AI verordening

OntwerpOntwikkelenMonitoring en beheerGovernanceFundamentele rechten

Vereiste

Inbreuken op de AI verordening moeten gemeld kunnen worden en melders moeten dit op een veilige en vertrouwelijke manier kunnen doen, zoals beschreven in Richtlijn (EU) 2019/1937.

Toelichting

Personen die optreden als klokkenluiders bij inbreuken op de AI-verordening, moeten worden beschermd uit hoofde van het Unierecht. Richtlijn (EU) 2019/1937 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/LSU/?uri=CELEX:32019L1937) van het Europees Parlement en de Raad moet daarom van toepassing zijn. De richtlijn biedt een kader voor het veilig en vertrouwelijk melden van schendingen van de verordening, terwijl het de melders ("klokkenluiders") beschermt tegen represailles of vervolging. Deze richtlijn bevordert transparantie en verantwoording binnen organisaties en draagt bij aan een cultuur van naleving en integriteit.

Bronnen

Bron
Artikel 87 Melding van inbreuken en bescherming van melders- AI verordening

Wanneer van toepassing?

Risico

Gebrek aan een veilige omgeving kan ertoe leiden dat klokkenluiders geen melding maken van inbreuk op de AI-verordening. Dit schaadt het rapportagesysteem en heeft negatief effect op het maatschappelijk welzijn.

Maatregelen

MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.