Rollen

In dit deel van het Algoritmekader kan per rol informatie worden geraadpleegd over het verantwoord ontwikkelen en gebruiken van algoritmes en AI. Om verantwoorde inzet van algoritmes en AI te bereiken is een samenspel nodig tussen verschillende expertises die op het juiste moment worden ingezet. In de praktijk creëren organisaties specifieke rollen of functies (hierna: rol) waarbij wordt verwacht dat medewerkers met deze rol de gevraagde expertise toepassen. Zo zal een data scientist betrokken zijn bij het ontwikkelen en trainen van algoritme en AI en zal een privacy officer maatregelen definiëren voor het beschermen van persoonsgegevens.

In het Algoritmekader wordt een poging gedaan om te duiden welke rol(len) bij de realisatie van vereisten en maatregelen betrokken (kunnen) zijn. Deze laag van het Algoritmekader dient om meerdere redenen alleen ter inspiratie. Dat komt bijvoorbeeld omdat organisaties andere rollen gebruiken, bepaalde expertise samenvoegen in één rol of omdat bepaalde expertise nog niet is verworven binnen een organisatie. Het koppelen van vereisten en maatregelen aan rollen raakt ook het onderwerpen van taakstelling en verantwoordelijkheden. Ook dit zal bij organisaties op verschillende manieren belegd zijn of worden.

Ondanks voorgaande wordt in het Algoritmekader hier een aanzet toe gedaan. Voor sommige maatregelen is het namelijk evident dat dit hoort bij een bepaalde rol. Het kan medewerkers met vergelijkbare rollen ook een inzicht geven in wat er nodig is en van hen kan worden verwacht. Het laat daarnaast zien dat het rand voorwaardelijk is dat er voldoende ruimte is om met een multidisciplinair team, en al dan niet met een aanbieder, te kunnen samenwerken om tot een verantwoorde inzet van algoritmes en AI te komen.

Als een rol wordt opgenomen in het Algoritmekader, dan wordt geprobeerd om dit aan te laten sluiten bij wat doorgaans wordt gehanteerd binnen (omvangrijkere) organisaties. Er wordt een beknopte omschrijving gegeven bij deze rol en geen functieprofiel. Vooralsnog wordt de rol gekoppeld aan vereisten en maatregelen en niet de verantwoordelijke afdeling, directie etc. (bijvoorbeeld CIO of CDO). Hier wordt wel al verwezen naar het nog te ontwikkelen gedeelte Governance van het Algoritmekader. Aan dit bouwblok wordt onmiddels gewerkt.

Opmerking

Er is al een aantal rollen toegevoegd aan het algoritmekader. Dit wordt nog aangvuld, en de rollen worden nog gekoppeld aan vereisten en maatregelen.