Ga naar inhoud

Projectleider

Vereisten

VereisteUitleg

Maatregelen

MaatregelUitleg
Formuleren doelstellingHet doel en de eventuele subdoelen van het algoritme moeten zo specifiek mogelijk zijn geformuleerd, en waar mogelijk gekwantificeerd.
Formuleren aanleiding en probleemdefinitieFormuleer en documenteer wat de aanleiding is om een algoritme of AI-systeem in te willen zetten.
Kwetsbare groepen in kaart brengen en beschermenBepaal wat de impact van het in te zetten algoritme is voor betrokkenen (personen of groepen). Bepaal vervolgens of de er groepen zijn waarbij de impact van het algoritme dermate groot kan zijn, dat het wenselijk is om deze groepen extra bescherming te bieden.
Formuleren aanleiding en probleemdefinitieBepaal en documenteer waarom het gewenst of nodig is om een algoritme in te zetten om het probleem te kunnen aanpakken.

Disclaimer

Het Algoritmekader is nog volop in ontwikkeling. Op deze plek willen we vooral aan de slag gaan op een open en transparante wijze. Het is dus niet definitief. Dat betekent dat er dingen opstaan die niet af zijn en soms zelfs fout. Mocht er iets niet kloppen, laat het ons weten via GitHub.