Ga naar inhoud

Bijdragen aan het Algoritmekader

Allereerst, bedankt dat je de tijd hebt genomen om een bijdrage te leveren! ❤️

We waarderen alle soorten bijdragen enorm. Zie die Inhoudsopgave voor verschillende manieren waarop je kan bijdragen aan het Algoritmekader. Zorg ervoor dat je de relevante hoofdstukken even leest voordat je een bijdrage levert.
Het zal het voor het team van het Algoritmekader een stuk makkelijker maken en de ervaring voor alle betrokkenen soepeler laten verlopen. We kijken uit naar alle bijdragen! 🎉

Opmerking

Werken in Github is voor het team Algoritmekader nieuw en experimenteel. Dit vraagt voor ons om een aangepaste werkwijze en hier is bepaalde expertise voor nodig. Het begin is gemaakt en het team Algoritmekader is nog lerende om hier optimaal invulling aan te geven. Hierdoor kan het iets langer duren voordat er wordt gereageerd op suggesties of toevoegingen. We werken aan een duidelijk proces om hier goed mee om te gaan (deze guidelines zijn daar een voorbeeld van). Daarnaast werken we niet aan alle bouwblokken tegelijk. Deze worden één voor één opgepakt. Aanbevelingen over onderwerpen die later op de planning staan kunnen daardoor ook iets langer duren om te verwerken, en worden mogelijk pas verwerkt wanneer dit bouwblok wordt uitgewerkt.

Inhoudsopgave

Code of Conduct

Dit project en iedereen die eraan deelneemt, valt onder de Code of Conduct. Door deel te nemen, wordt van je verwacht dat je je aan deze code houdt. Meld onacceptabel gedrag aan algoritmes@minbzk.nl.

Ik heb een vraag

Maak een issue aan

Voordat je een Issues gaat aanmaken, kan je bekijken of jouw vraag al tussen de bestaande Issues staat. Wellicht staat er al een issue tussen die jou vraag kan beantwoorden.

Als je jouw vraag nog steeds wilt stellen, kan je een Issue aanmaken.

 1. Gebruik daarvoor de knop new issue.
 2. Schrijf je vraag of opmerking is en geef een heldere toelichting.
 3. Anderen kunnen nu opmerkingen toevoegen aan jouw issue.
 4. Het team van het Algoritmekader zal deze issue labelen als question en pakt jouw issue zo snel mogelijk op. Mogelijk neemt het team van het Algoritmekader contact op voor een verduidelijking of een oplossing.

Stel een vraag via mail

Je kan je vragen ook altijd stellen door een mail te sturen naar algoritmes@minbzk.nl.

Ik wil iets bijdragen

Er zijn verschillende manieren waarop je kan bijdragen. Zie hieronder de mogelijkheden.

Ter kennisgeving

Wanneer je bijdraagt aan dit project, moet je ermee akkoord gaan dat je 100% van de inhoud hebt geschreven, dat je de benodigde rechten op de inhoud hebt en dat de inhoud die je bijdraagt mag worden geleverd onder de Code of Conduct.

Sluit je aan bij een werkgroep

Voor sommige bouwblokken wordt er gewerkt met werkgroepen, om de informatie verder uit te werken. Deelname aan een werkgroep kost tijd. Werkgroepen komen regelmatig bij elkaar, en tussendoor worden bepaalde zaken uitgewerkt door werkgroepleden. Wil je op één van de onderwerpen meewerken? Stuur dan een bericht naar algoritmes@minbzk.nl.

Neem deel aan een sprint review / klankbord / demo

Het team van het algoritmekader werkt in sprints van ongeveer 3 weken. Daarin werken we toe naar de volgende release van het Algoritmekader. Ongeveer eens in de 6 weken vindt er een nieuwe release plaats. Wanneer er een release is, wordt deze altijd toegelicht en gepresenteerd in een open online review / demo. Deze kan je vrijblijvend volgen. Zo blijf je op de hoogte en kun je een bijdrage leveren. Bekijk de agenda op Algoritmes Pleio voor de komende bijeenkomsten.

Ik wil een fout of bug melden

Heb je een foutje gevonden in het Algoritmekader? Dan kan je deze melden door een Issue aan te maken.

Voordat je een Issues gaat aanmaken, kan je bekijken of jouw gevonden fout al tussen de bestaande Issues staat.

Als je de gevonden fout nog steeds wilt melden, kan je een Issue aanmaken.

 1. Gebruik daarvoor de knop new issue.
 2. Beschrijf de fout duidelijk en geef een heldere toelichting. Voeg waar mogelijk een screenshot toe.
 3. Het team van het Algoritmekader zal deze issue labelen als bug en pakt jouw issue zo snel mogelijk op. Mogelijk neemt het team van het Algoritmekader contact op voor een verduidelijking of een oplossing.

Ik wil een verbetering voorstellen

Heb je een suggestie of wil je een verbetering voorstellen? Dat kan gaan om een compleet nieuwe functionaliteit van de site of om kleine verbeteringen. Het volgen van onderstaande instructie helpt het team van het algoritmekader om je suggestie te begrijpen en gerelateerde suggesties te vinden.

Je kan een suggestie doen door een Issue aan te maken of door een Pull Request te maken.

Voordat je een suggestie gaat maken

 • Voordat je een suggestie gaat maken, kan je bekijken of jouw suggestie al tussen de bestaande Issues staat. Wellicht bestaat er al een issue die jouw suggestie beschrijft, en zijn we er al mee bezig.
 • Zoek uit of jouw idee past binnen het doel en de scope van het project. Wat zijn de voordelen van deze functionaliteit of toevoeging? Het is aan jou om het team van het Algoritmekader en de community te overtuigen dat dit een nuttige toevoeging is aan het Algoritmekader. Houd in gedachten dat we functioanliteiten willen die nuttig zijn voor de meerderheid van onze gebruikers en niet slechts voor een kleine groep.

Een issue aanmaken

Als je jouw suggestie nog steeds wilt doen, kan je een Issue aanmaken.

 1. Gebruik daarvoor de knop new issue.
 2. Beschrijf duidelijk jouw suggestie en geef een heldere toelichting en onderbouwing waarom dit een goede toevoeging zal zijn aan het Algoritmekader
 3. Het team van het Algoritmekader zal deze issue labelen als enhancement en pakt jouw issue zo snel mogelijk op. Mogelijk neemt het team van het Algoritmekader contact op voor een verduidelijking of een oplossing.

Afhankelijk van de complexiteit en het onderwerp van jouw suggestie kan het even duren voordat deze wordt opgepakt door het team van het Algoritmekader.

Een pull-request maken

Kun je niet uit de voeten met de issues? Bijvoorbeeld omdat je verschillende wijzigingsvoorstellen wilt doen? Je kan ook gebruik maken van een Fork en een Pull Request.

Het team van Algoritmekader bekijkt daarna jouw aanpassingen en kan bij akkoord jouw aanpassingen mergen. Er zijn ook andere manieren om een pull request te doen. Meer daarover.

Afhankelijk van de complexiteit en het onderwerp van jouw suggestie kan het even duren voordat deze wordt opgepakt door het team van het Algoritmekader.

Preview van een pull-request

We maken gebruik van de tool pr-preview-action om automatisch previews te maken van een pull-request. Dit maakt het mogelijk om de wijzigingen die zijn gedaan in een pull-request al te bekijken in de uiteindelijke omgeving. Wanneer er een pull-request gedaan wordt via een fork, leidt dit helaas tot een error, zie Issue #79. Dit blokkeert de pull-request niet.

Hoe we werken op Github

We werken met Markdown bestanden. Dit is bestandsformaat voor platte tekstbestanden en wordt door veel verschillende tools ondersteund. Dit maakt het eenvoudig om versiebeheer op het Algoritmekader toe te passen.

Daarnaast maken gebruik van mkdocs en material for mkdocs om de informatie op een interactieve wijze inzichtelijk te maken op de website van het Algoritmekader.

Wil je een nieuwe pagina aanmaken?

In het mkdocs.yml bestand staan de settings voor deze website. In principe hoef je hier niets aan aan te passen, maar als je een nieuwe pagina wilt aanmaken kan het nodig zijn om hier een aanpassing in te doen. Onderdeel van deze settings is namelijk de navigatie voor de site (welke pagina's zijn zichtbaar, en welke pagina's vallen daaronder). Dit staat in de nav: sectie. Indien je een nieuwe pagina wilt toevoegen, is het vaak nodig deze wijziging ook door te voeren in het mkdocs.yml bestand.