Ga naar inhoud

Vereisten

Een kernelement van het Algoritmekader is het beschrijven van de vereisten waar overheidsorganisaties aan moeten voldoen als zij algoritmes en AI (laten) ontwikkelen en gebruiken. Er is tal van wet- en regelgeving van toepassing op overheidsorganisaties als zij hun wettelijke taken uitvoeren. Dat geldt ook als algoritmes en AI worden ingezet ter ondersteuning van de bijbehorende werkprocessen. Hier kan worden gedacht aan de Algemene Wet Bestuursrecht, de Grondwet, de AI-verordening (vanaf inwerkingtreding), Auteurswet, de AVG en meer sectorspecifieke wet- en regelgeving. In het Algoritmekader wordt een overzicht gegeven van de vereisten die hieruit voortkomen en van toepassing zijn op algoritmes en AI.

Opmerking

Het algoritmekader is nog volop in ontwikkeling. Dit betekent dat de lijst met vereisten die nu zijn opgenomen in het algoritmekader nog onvolledig is, en dat de vereisten later nog kunnen worden aangepast. Meer vereisten volgen in een volgende versie van het Algoritmekader.

Welke vereisten zijn wanneer van toepassing?

In dit deel van het Algoritmekader kan worden genavigeerd door de verschillende vereisten. Wat precies van toepassing is, is sterk afhankelijk van de specifieke toepassing. Daarom worden de vereisten gekoppeld aan het type technologie (rekenregel, machine learning of generatieve AI) en aan de risico classificatie (niet-impactvol, impactvol en hoge risico). Dit moet gebruikers helpen om te duiden welke vereisten in welke situaties moeten worden nageleefd.

Opmerking

Aan deze functionaliteit wordt nog gewerkt. Meer hierover zal volgen in een volgende versie.

Voorbeeld

Ter illustratie, ongeacht het type technologie, zijn discriminerende algoritmes en AI verboden en het vereisten van non-discriminatie moet in alle gevallen worden toegepast. De mate waarin dit speelt kan verschillen en het aantal te treffen maatregelen ook. Organisaties zullen hier hoe dan ook aandacht aan moeten besteden. Dit is anders als het gaat om bijvoorbeeld het vereiste van het opnemen van algoritmes en AI in het Algoritmeregister. Dit is van belang bij impactvolle algoritmische toepassingen en hoog-risico AI-systemen. Voor de niet-impactvolle rekenregels is dit niet noodzakelijk en kan daardoor achterwege blijven.