Ga naar inhoud

Impactvolle algoritmes en AI-systemen worden gepubliceerd in het Nederlandse algoritmeregister

OntwikkelenVerificatie en validatieImplementatieMonitoring en beheerTransparantie

Vereiste

Bestuursorganen publiceren algoritmes met impact en hoog-risico AI-systemen in het Nederlandse Algoritmeregister.

Toelichting

Het publiceren van impactvolle algoritmes en AI-systemen draagt bij aan transparantie voor belanghebbenden en derden over welke algoritmes en AI worden gebruikt door de overheid. Het is vastgesteld beleid dat overheidsinstellingen, tenzij er uitsluitingsgronden zijn, de door hen gebruikte impactvolle algoritmes en hoogrisico AI-systemen publiceren in het algoritmeregister. Er wordt gewerkt aan wetgeving om het bij wet verplicht te stellen.

Bronnen

Bron
Handreiking Algoritmeregister
Geactualiseerde Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren 2024
Kamerbrieven

Wanneer van toepassing?

niet-impactvol impactvol
niet-impactvol impactvol hoog-risico-ai
niet-impactvol impactvol hoog-risico-ai

Risico

Door het niet publiceren van impactvolle of hoog risico AI -systemen in het Algoritmeregister, is het voor betrokkenen of belanghebbenden minder goed mogelijk om de overheid kritisch te volgen, te bevragen en te controleren op de inzet van deze technologieën die hen kunnen raken. Bij het onjuist of onvolledig publiceren in het Algortimeregister ontstaat er een risico dat betrokkenen en belanghebbenden onjuiste inschattingen maken over het gebruik van het algoritme of het AI-systeem en daardoor in hun rechten worden beperkt.

Maatregelen

MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg