Ga naar inhoud

De archiefwet is ook van toepassing op algoritmes en AI-systemen

UitfaserenImplementatieMonitoring en beheerTechnische robuustheid en veiligheidGovernanceDataPrivacy en gegevensbescherming

Vereiste

Overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.

Toelichting

Volgens de Archiefwet moeten overheden informatie bewaren. Op basis van deze informatie moet gereconstrueerd kunnen worden hoe besluiten, ook in de context van algoritmes en AI, tot stand zijn gekomen. Informatie over en van algoritmes en AI moet daarom bewaard en vernietigd worden.

Bronnen

Bron
Artikel 3 Archiefwet 1995
Artikel 15 lid 2 Archiefwet 1995
Archiefbesluit 1995
Archiefregeling

Wanneer van toepassing?

niet-impactvol impactvol
niet-impactvol impactvol hoog-risico-ai
niet-impactvol impactvol hoog-risico-ai

Risico

Zonder goede toepassing van de Archiefwet is het voor betrokkene(n) of derden niet mogelijk om achteraf te reconstrueren en te controleren hoe besluiten, waar algoritmes en AI aan hebben bijgedragen, tot stand zijn gekomen. Het nalaten om archiefbescheiden na verloop van tijd te verwijderen brengt risico's met zich mee op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Maatregelen

MaatregelUitleg
Stel archiefbescheiden vastStel vast welke documenten, data of informatie van het algoritme of het AI-systeem gelden als archiefbescheiden.
Archiveren beperkingen openbaarheidStel vast of beperkingen aan openbaarheid van de archiefbescheiden moeten worden gesteld.
Vaststellen bewaartermijnen voor archiefbescheidenStel de bewaartermijnen vast voor de archiefbescheiden.
Bewaartermijnen zijn toegepastZorg ervoor dat de vereisten met betrekking tot bewaartermijnen correct zijn of worden vertaald naar het algoritme of AI-systeem en de onderliggende systemen. Controleer of deze maatregelen zijn getroffen en zorg dat dit aantoonbaar is.
Archiefbescheiden zijn duurzaam toegankelijkStel vast hoe de archiefbescheiden op een duurzame wijze toegankelijk kunnen worden gemaakt.
Vereisten uit Archiefwet onderdeel van de aanbesteding makenMaak de vereisten op grond van de Archiefwet (en die betrekking hebben op algoritmes en AI-systemen) onderdeel van het Programma van Eisen en onderzoek of dit onderdeel kan worden van een wedstrijd/inkoop/beoordelingsmatrix.
Archiefbescheiden vaststellenStel vast welke documenten, (samengesteld geheel van) data/informatie van/in het algoritme of het AI-systeem gelden als "archiefbescheiden" in de zin van artikel 1 c Archiefwet en documenteer daarvan een overzicht, bij voorkeur vastgesteld door een daartoe bevoegde.
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
Stel archiefbescheiden vastStel vast welke documenten, data of informatie van het algoritme of het AI-systeem gelden als archiefbescheiden.
Vereisten uit Archiefwet onderdeel van de aanbesteding makenMaak de vereisten op grond van de Archiefwet (en die betrekking hebben op algoritmes en AI-systemen) onderdeel van het Programma van Eisen en onderzoek of dit onderdeel kan worden van een wedstrijd/inkoop/beoordelingsmatrix.