Ga naar inhoud

Archiveren beperkingen openbaarheid

OntwerpOntwikkelenProceseigenaarInformatiebeheerderArchiefdeskundigeJuristGovernance

Maatregel

Stel vast of beperkingen aan openbaarheid van de archiefbescheiden moeten worden gesteld.

Toelichting

Er zijn gevallen waarbij het openbaren van archiefbescheiden is uitgesloten. Overleg hierover met de verantwoordelijke binnen de organisatie voor het toepassen van de Archiefwet. Stem in het begin van het proces (pro-actief) met de opdrachtgever af wat de wenselijkheid is t.a.v. transparantie/openheid (uitgangspunt zou 'open, tenzij' moeten zijn).

Bijbehorende vereiste(n)

VereisteUitleg
De archiefwet is ook van toepassing op algoritmes en AI-systemenVolgens de Archiefwet moeten overheden informatie bewaren. Op basis van deze informatie moet gereconstrueerd kunnen worden hoe besluiten, ook in de context van algoritmes en AI, tot stand zijn gekomen. Informatie over algoritmes en AI moet daarom bewaard en vernietigd worden.

Bronnen

Bron
Algoritmekader

Voorbeeld

Heb je een goed voorbeeld? Laat het ons weten!