Ga naar inhoud

Bepaal of de output bepalende invloed heeft in een besluit richting personen

OntwikkelenMonitoring en beheerBehoeftestellerProceseigenaarGebruikerInkoopadviseurEthicusJuristPublieke inkoop

Maatregel

Ga na of het algoritme of AI-systeem overwegend bepalende invloed heeft in een besluit richting personen en laat de aanbieder onderbouwen in hoeverre dit wel of niet het geval is. Maak de mate van menselijke tussenkomst onderdeel van de wedstrijd/inkoop/beoordeelingsmatrix als ook de vaste beoordeling hiervan

Toelichting

Maak een beoordeling in hoeverre de mate waarin menselijke tussenkomst is of kan worden gerealiseerd. Raadpleeg voor deze beoordeling verschillende experts, zoals een gebruiker, proceseigenaar, ethicus en jurist.

Bijbehorende vereiste(n)

VereisteUitleg
Recht op niet geautomatiseerde besluitvormingMensen hebben het recht om niet onderworpen te worden aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking, zoals profilering, als dit aanzienlijke gevolgen voor hen heeft of hen op een andere manier aanzienlijk beïnvloedt. Dit recht biedt bescherming tegen mogelijke negatieve effecten van volledig geautomatiseerde besluitvormingssystemen, en waarborgt dat individuen kunnen rekenen op menselijke tussenkomst en beoordeling bij belangrijke beslissingen die hen kunnen treffen. Uitgangspunt is dat voor elk individueel geval een zorgvuldige beoordeling van de kenmerken en omstandigheden plaatsvindt voordat een besluit wordt genomen.

Bronnen

Bron
Algoritmekader

Voorbeeld

Heb jij een goed voorbeeld? Laat het ons weten!