Ga naar inhoud

Garantie in conceptovereenkomst dat aanbieder auteursrechten niet schendt met de output

OntwikkelenMonitoring en beheerProceseigenaarBehoeftestellerInkoopadviseurContractbeheerderAanbestedingsjuristPublieke inkoop

Maatregel

Neem in de conceptovereenkomst op dat de aanbieder garandeert dat auteursrechten niet worden geschonden met de output van het algoritme of AI-systeem en dat hij dit gedurende de ontwikkeling en levensduur actief bewaakt.

Toelichting

Laat de aanbieder die actieve bewaking in zijn aanbieding omschrijven en neem het op in de beoordeling. oor zover van toepassing, laat deze omschrijving helder onderscheid maken in bewaking tijdens ontwikkeling (richting aan de maker), selectie (richting aan de koper), gebruik (richting aan de gebruiker/exploitant) en/of de output (richting aan het algoritme/AI-systeem). Dit kan aanvullend als specialis op bijvoorbeeld voorwaarden die in de ARBIT of ARVODI zijn opgenomen.

Het is moeilijk om te bepalen wanneer en of de output van een algoritme of AI een inbreuk maakt op auteursrechten. Reden hiervoor is dat onduidelijk is of de uiteindelijk gegenereerde output naar auteursrechtelijke maatstaven (of in andere gevallen: naar maatstaven van andere intellectuele-eigendomsrechten, zoals databankenrechten, merkrechten of modelrechten) voldoende afstand houdt van (onder andere) de originele werken die ooit aan de training van de generatieve AI-tool ten grondslag hebben gelegen. Is dat niet het geval, dan kan bij veel vormen van gebruik van de output immers sprake zijn van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Bijbehorende vereiste(n)

VereisteUitleg
Auteursrechten mogen niet worden geschondenBepaalde vormen van algoritmes en AI worden ontwikkeld op basis van grote hoeveelheden data. Deze data wordt gebruikt voor het trainen en testen van algoritmes en AI. Het gebruiken van deze data mag geen inbreuk maken op Auteursrechten van diegene die deze rechten heeft. Ook de gegenereerde output van algoritmes en AI mag geen inbreuk maken op deze rechten.

Bronnen

Bron
Algoritmekader
Advies Landsadvocaat Pels Rijcken over het gebruik van generatieve AI-tools door medewerkers van de Staat

Voorbeeld

Heb jij een goed voorbeeld? Laat het ons weten!