Ga naar inhoud

Bewijs laten leveren dat auteursrechten niet worden geschonden met de output

OntwerpMonitoring en beheerProceseigenaarBehoeftestellerInkoopadviseurContractbeheerderAanbestedingsjuristGemandateerd verantwoordelijkePublieke inkoop

Maatregel

Maak het al dan niet kunnen leveren van bewijs door een aanbieder dat auteursrechten niet worden geschonden door de output een vast onderdeel van de wedstrijd/inkoop/beoordeelingsmatrix als ook de vaste beoordeling.

Toelichting

Laat de aanbieder(s) uitleggen en (aantoonbaar) onderbouwen of de output van een algoritme een (potentiële) inbreuk maakt op auteursrechten. Maak een jurist onderdeel van de beoordeling hiervan.

Bijbehorende vereiste(n)

VereisteUitleg
Auteursrechten mogen niet worden geschondenBepaalde vormen van algoritmes en AI worden ontwikkeld op basis van grote hoeveelheden data. Deze data wordt gebruikt voor het trainen en testen van algoritmes en AI. Het gebruiken van deze data mag geen inbreuk maken op Auteursrechten van diegene die deze rechten heeft. Ook de gegenereerde output van algoritmes en AI mag geen inbreuk maken op deze rechten.

Bronnen

Bron
Algoritmekader

Voorbeeld

Heb jij een goed voorbeeld? Laat het ons weten!