Ga naar inhoud

Controleren eigen data op schending auteursrechten

OntwerpDataverkenning en datapreparatieProceseigenaarInformatiebeheerderJuristData

Maatregel

Controleer of eventueel door de eigen organisatie verstrekte data binnen of buiten auteursrechten vallen. Bij voorkeur blijven de data eigendom van de (verstrekkende) overheidsorganisatie.

Toelichting

Het is van belang om te controleren of de te verwerken data waar overheidsorganisaties zelf over beschikken rechtmatig zijn verkregen en geen inbreuken maken op auteursrechten. Hier kan worden gedacht aan data die is gescraped van het internet en zou kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een algoritme of AI-systeem.

Bijbehorende vereiste(n)

VereisteUitleg
Auteursrechten mogen niet worden geschondenBepaalde vormen van algoritmes en AI worden ontwikkeld op basis van grote hoeveelheden data. Deze data wordt gebruikt voor het trainen en testen van algoritmes en AI. Het gebruiken van deze data mag geen inbreuk maken op Auteursrechten van diegene die deze rechten heeft. Ook de gegenereerde output van algoritmes en AI mag geen inbreuk maken op deze rechten.

Bronnen

Bron
Algoritmekader

Voorbeeld

Heb jij een goed voorbeeld? Laat het ons weten!