Ga naar inhoud

Restrisico's met betrekking tot schending auteursrechten zijn inzichtelijk gemaakt

OntwikkelenVerificatie en validatieProceseigenaarBehoeftestellerInkoopadviseurContractbeheerderAanbestedingsjuristPublieke inkoop

Maatregel

Maak in de beoordelingsmatrix, beoordeling, beoordelingsproces en/of werkwijze van beoordelingscommissies helder op welke wijze c.q. volgens welk proces wordt omgegaan met mogelijke onvermijdelijk resterende auteursrechtelijke risico's, het vaststellen van de onvermijdelijkheid en hoe deze resterende risico's in de beoordeling werking hebben of kunnen hebben.

Toelichting

Het is van belang dat de resterende risico's inzichtelijk zijn gemaakt, zodat aanbieder en gebruiksverantwoordelijke maatregelen kunnen treffen en handelen als dit nodig is.

Bijbehorende vereiste(n)

VereisteUitleg
Auteursrechten mogen niet worden geschondenBepaalde vormen van algoritmes en AI worden ontwikkeld op basis van grote hoeveelheden data. Deze data wordt gebruikt voor het trainen en testen van algoritmes en AI. Het gebruiken van deze data mag geen inbreuk maken op Auteursrechten van diegene die deze rechten heeft. Ook de gegenereerde output van algoritmes en AI mag geen inbreuk maken op deze rechten.

Bronnen

Bron
Algoritmekader

Voorbeeld

Heb jij een goed voorbeeld? Laat het ons weten!