Ga naar inhoud

Archiefbescheiden zijn duurzaam toegankelijk

OntwikkelenProceseigenaarInformatiebeheerderArchiefdeskundigeGovernance

Maatregel

Stel vast hoe de archiefbescheiden op een duurzame wijze toegankelijk kunnen worden gemaakt.

Toelichting

Het moet mogelijk zijn dat de archiefbescheiden daadwerkelijk overhandigd kunnen worden aan betrokken partijen. Denk hierbij aan burgers, onderneming, toezichthouder of rechters. Duurzaam betekent hier met behoud van functie en kwaliteit voor langere tijd. Onderzoek welke voorziening hiervoor beschikbaar is binnen de organisatie.

Bijbehorende vereiste(n)

VereisteUitleg
De archiefwet is ook van toepassing op algoritmes en AI-systemenVolgens de Archiefwet moeten overheden informatie bewaren. Op basis van deze informatie moet gereconstrueerd kunnen worden hoe besluiten, ook in de context van algoritmes en AI, tot stand zijn gekomen. Informatie over algoritmes en AI moet daarom bewaard en vernietigd worden.

Bronnen

Bron
Algoritmekader

Voorbeeld

Heb jij een goed voorbeeld? Laat het ons weten!