Ga naar inhoud

Aansprakelijkheidsvoorwaarden worden beoordeeld in de aanbesteding

ProbleemanalyseImplementatieProceseigenaarBehoeftestellerInkoopadviseurContractbeheerderAanbestedingsjuristPublieke inkoop

Maatregel

Maak de aansprakelijkheidsvoorwaarden die een aanbieder ten aanzien van auteursrechten kan geven een vast onderdeel van de wedstrijd/inkoop/beoordeelingsmatrix als ook de vaste beoordeling hiervan.

Toelichting

Eindgebruikers kunnen er niet altijd op vertrouwen, en ook niet (eenvoudig) nagaan, of datgene wat zij door middel van een algoritme of AI-systeem laten genereren, inbreuk maakt op rechten van derden. Hoe groot de kans is dat zij vanwege het gebruik van gegenereerde output aansprakelijk worden gesteld, is in het verlengde daarvan evenmin vast te stellen. Er zijn wel voorbeelden waarbij gebruikers voor een eventuele inbreuk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Op dit moment zijn ons (nog) geen gevallen of rechtszaken bekend waarin eindgebruikers (of hun werkgevers) aansprakelijk werden gesteld voor een inbreuk op het intellectuele-eigendomsrecht vanwege het gebruik van op basis van algoritme of AI gegenereerde inhoud. Feit is echter wel dat een dergelijke aansprakelijkstelling in voorkomende gevallen dus mogelijk zullen zijn, te meer nu de aanbieders van algoritmen en AI in hun algemene voorwaarden het risico voor aansprakelijkheid (waaronder vanwege inbreuken op intellectuele eigendom) volledig of grotendeels uitsluiten, of zelfs verlangen dat gebruikers hen vrijwaren voor de gevolgen van eventuele aansprakelijkstellingen.

Maak een beoordeling in hoeverre de aansprakelijkheidsvoorwaarden van de aanbieder passend worden geacht gezien de toepassing. Maak een jurist onderdeel van de beoordeling hiervan.

Bijbehorende vereiste(n)

VereisteUitleg
Auteursrechten mogen niet worden geschondenBepaalde vormen van algoritmes en AI worden ontwikkeld op basis van grote hoeveelheden data. Deze data wordt gebruikt voor het trainen en testen van algoritmes en AI. Het gebruiken van deze data mag geen inbreuk maken op Auteursrechten van diegene die deze rechten heeft. Ook de gegenereerde output van algoritmes en AI mag geen inbreuk maken op deze rechten.

Bronnen

Bron
Algoritmekader
Advies Landsadvocaat Pels Rijcken over het gebruik van generatieve AI-tools door medewerkers van de Staat

Voorbeeld

Heb jij een goed voorbeeld? Laat het ons weten!