Ga naar inhoud

Informatiebeheerder

Vereisten

VereisteUitleg

Maatregelen

MaatregelUitleg
Archiveren beperkingen openbaarheidStel vast of beperkingen aan openbaarheid van de archiefbescheiden moeten worden gesteld.
Vaststellen bewaartermijnen voor archiefbescheidenStel de bewaartermijnen vast voor de archiefbescheiden.
Archiefbescheiden zijn duurzaam toegankelijkStel vast hoe de archiefbescheiden op een duurzame wijze toegankelijk kunnen worden gemaakt.
Archiefbescheiden vaststellenStel vast welke documenten, (samengesteld geheel van) data/informatie van/in het algoritme of het AI-systeem gelden als "archiefbescheiden" in de zin van artikel 1 c Archiefwet en documenteer daarvan een overzicht, bij voorkeur vastgesteld door een daartoe bevoegde.
Controleren eigen data op schending auteursrechtenControleer of eventueel door de eigen organisatie verstrekte data binnen of buiten auteursrechten vallen. Bij voorkeur blijven de data eigendom van de (verstrekkende) overheidsorganisatie.

Disclaimer

Het Algoritmekader is nog volop in ontwikkeling. Op deze plek willen we vooral aan de slag gaan op een open en transparante wijze. Het is dus niet definitief. Dat betekent dat er dingen opstaan die niet af zijn en soms zelfs fout. Mocht er iets niet kloppen, laat het ons weten via GitHub.