Ga naar inhoud

Contractuele afspraken over data en artefacten

OntwerpMonitoring en beheerProceseigenaarBehoeftestellerInkoopadviseurContractbeheerderAanbestedingsjuristAanbiederPublieke inkoop

Maatregel

Maak (contractuele) afspraken met de aanbieder wie eigenaar is van de data en artefacten die ontstaan bij het gebruik van algoritmen en AI-systemen.

Toelichting

Hier kan worden gedacht aan de initiële trainingsdataset, outputdata (richting gebruikers) en nieuwe trainingsdata (vanuit gebruikers).

Bijbehorende vereiste(n)

VereisteUitleg
Auteursrechten mogen niet worden geschondenBepaalde vormen van algoritmes en AI worden ontwikkeld op basis van grote hoeveelheden data. Deze data wordt gebruikt voor het trainen en testen van algoritmes en AI. Het gebruiken van deze data mag geen inbreuk maken op Auteursrechten van diegene die deze rechten heeft. Ook de gegenereerde output van algoritmes en AI mag geen inbreuk maken op deze rechten.

Bronnen

Bron
Algoritmekader

Voorbeeld

Heb jij een goed voorbeeld? Laat het ons weten!