Ga naar inhoud

Een model-verwerkersovereenkomst is onderdeel van de aanbesteding als persoonsgegevens worden verwerkt

OntwerpMonitoring en beheerProceseigenaarPrivacy officerInkoopadviseurPublieke inkoopPrivacy en gegevensbescherming

Maatregel

Inventariseer of er mogelijk sprake is van een algoritme of AI-systeem dat een hoog risico kan inhouden voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen of impactvol kan zijn voor hen en maak in voorkomend geval in de model-verwerkersovereenkomst een uitdrukkelijke verwijzing naar een concreet DPIA-document (met datum/kenmerk) of (indien op dat moment nog in bezit of bekend bij de steller) een expliciet invulveld voor het duiden van de betreffende DPIA, zodat die wordt genoemd ter completeren van de verwerkersovereenkomst vooraf het overeenkomen/ondertekenen van die verwerkersovereenkomst.

Toelichting

Een model-verwerkersoverenkomst is veelal een verplicht onderdeel bij het publiek inkopen van software waarbij persoonsgegevens worden verwerkt en bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Bijbehorende vereiste(n)

VereisteUitleg
Een DPIA is verplicht bij hoog risicoEen Data Protection Impact Assessment (DPIA) is verplicht, indien een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Deze beoordeling identificeert en beperkt potentiële risico's en zorgt ervoor dat passende maatregelen worden genomen om de privacy van individuen te beschermen. Deze verplichting draagt bij aan een zorgvuldige en verantwoorde omgang met persoonsgegevens in AI-systemen en algoritmes, waardoor de privacy van individuen wordt gewaarborgd.

Bronnen

Bron
Algoritmekader

Voorbeeld

Heb jij een goed voorbeeld? Laat het ons weten!