Ga naar inhoud

Vul technische documentatie van aanbieder aan met informatie vanuit de gebruiksverantwoordelijke

OntwerpMonitoring en beheerBehoeftestellerInkoopadviseurAanbiederPublieke inkoop

Maatregel

Bespreek met het projectteam welke onderdelen van de technische documentatie, als genoemd in de Bijlage 4 AI-verordening, van het algoritme of AI-systeem door welke partij (intern/extern) moeten worden ingevuld of aangevuld.

Toelichting

Bij publieke inkoop is het nodig duidelijke afspraken te hebben over wie dit document invult en welke informatie bij welke partij vandaan komt. De aanbieder zal een belangrijk deel van de technische documentatie moeten aanleveren, maar bij gebruik door de gebruiksverantwoordelijken zal deze informatie moeten worden aangevuld.

Hierbij is het van belang dat de documentatie aansluit bij de verschillende gebruikers van het systeem, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende toepassingen of versies.

Bijbehorende vereiste(n)

VereisteUitleg
Technische documentatie voor hoog-risico AIDe technische documentatie van een AI-systeem met een hoog risico wordt voorafgaand aan het in de handel brengen of in gebruik nemen opgesteld en regelmatig bijgewerkt. Deze documentatie moet duidelijk aantonen dat het systeem voldoet aan de vereisten van de verordening, zodat nationale autoriteiten en aangemelde instanties de naleving kunnen beoordelen. De documentatie bevat ten minste de elementen zoals uiteengezet in bijlage IV. 1. Een algemene beschrijving van het AI-syseem. 2. Een gedetailleerde beschrijving van de elementen van het AI systeem en het proces voor de ontwikkeling ervan. 3. Gedetailleerde informatie over de monitoring, werking en controle van het AI-systeem. 4. Een beschrijving van de geschiktheid van de prestatiestatistieken. 5. Een gedetailleerde beschrijving van het systeem voor risicobeheer overeenkomstig artikel 9 van de AI verordening. 6. Een beschrijving van de wijzigingen die tijdens de levensduur worden aangebracht. 7. Een lijst van normen die worden toegepast. 8. Een exemplaar van de EU-conformiteitsverklaring. 9. Een gedetailleerde beschrijving voor evaluatie van prestaties nadat het systeem in handel is gebracht, in overeenstemming met artikel 72 van de AI verordening.

Bronnen

Bron
Algoritmekader

Voorbeeld

Heb jij een goed voorbeeld? Laat het ons weten!