Ga naar inhoud

Garantie in conceptovereenkomst dat auteursrechten niet worden geschonden met de trainingsdata

OntwerpMonitoring en beheerProceseigenaarBehoeftestellerInkoopadviseurAanbestedingsjuristContractbeheerderPublieke inkoop

Maatregel

Neem in de conceptovereenkomst op dat de aanbieder garandeert dat auteursrechten met de verwerkte of te verwerken trainingsdata niet zullen worden geschonden en deze dit gedurende de ontwikkeling en levensduur actief bewaakt.

Toelichting

Laat de aanbieder die actieve bewaking in zijn aanbieding omschrijven en neem het op in de beoordeling. Voor zover van toepassing, laat deze omschrijving helder onderscheid maken in bewaking tijdens ontwikkeling (richting aan de maker), selectie (richting aan de koper), gebruik (richting aan de gebruiker/exploitant) en/of de output (richting aan het algoritme/AI-systeem). Dit kan aanvullend als specialis op bijvoorbeeld voorwaarden die in de ARBIT of ARVODI zijn opgenomen.

Bijbehorende vereiste(n)

VereisteUitleg
Auteursrechten mogen niet worden geschondenBepaalde vormen van algoritmes en AI worden ontwikkeld op basis van grote hoeveelheden data. Deze data wordt gebruikt voor het trainen en testen van algoritmes en AI. Het gebruiken van deze data mag geen inbreuk maken op Auteursrechten van diegene die deze rechten heeft. Ook de gegenereerde output van algoritmes en AI mag geen inbreuk maken op deze rechten.

Bronnen

Bron
ARVODI (24.7) en ARBIT (art 8.5 & 8.6)
Algoritmekader

Voorbeeld

Heb jij een goed voorbeeld? Laat het ons weten!